Affinity Group Limited čine specijalizovane kompanije- Affinity Transport Solutions, Affinity Leasing Solutions i Affinity Insurance Brokers.
Svaka je fokusirana na korišćenje svog velikog tržišnog znanja kako bi pružila visok kvalitet i rešenja transportnim preduzećima širom Evrope.


Affinity Transport Solutions

Affinity-Transport-Solutions_division

Affinity Transport Solutions nudi transportnim kompanijama sve usluge na jednom mestu. Naša široka mreža usluga uključuje i lanac snabdevajnja DKV karticama, pomoć na putu, rezervaciju trajekata, GPS rešenja, nabavku potrošnog materijala za vozila i usluge naplate potraživanja.
Posetite naš website


Affinity Leasing Solutions

Leasing_division

Affinity Leasing nudi široku mrežu lizing proizvoda transportnim kompanijama u Evropi. Naš cilj je da se uskladimo sa našim korisnicima, gradeći dugoročnu saradnju koja još dodaje vrednost njihovom poslovanju.
Posetite naš website


Affinity Insurance

Insurance_division

Affinity Insurance nudi specijalno osiguranje proizvoda i rešenja komercijalnoj transportnoj industriji. Naši proizvodi uključuju odgovornost pokrivanja fizičkih šteta, kao i polise kako bi zaštitile vlasnike i operatore transportnih kompanija za robu i teret koji nose.
Posetite naš website